Ultrazvuková čistička 3L

Na objednávku

Cena bez DPH: 15 000 Kč 

18 150,00 Kč

Více si o UZ čističkách přečtěte zde.