Analgosedace

Videa o analgosedaci zde.

MasterFlux Plus

Jedinečný přístroj plně vyvinut a vyráběn firmou Tecno-Gaz. Láhve s kyslíkem a oxidem dusným jsou uloženy ve skříňce s kolečky. Na pření straně jsou ovládací prvky s kompletním příslušenstvím. Vizuálně nemá negativní dopad na pacienta a snadno se s ním manipuluje. Pro klinické provozy lze použít jen ovládací jednotku a tu připojit na centrální rozvody plynů. Velký výběr příslušenství ( masky, hadičky, ambuvaky, atd.) umožňují použití pro všechny věkové kategorie. Složitost operací a zvýšená invazivita jsou důsledkem výrazného prodloužení zákroku, který požaduje nový přístup k pacientům. Důsledkem použití sedace při vědomí je snížení stresu, zlepšení spolupráce a tím i produktivitu. Úzkost a vnímání bolesti jsou snížené, čímž se zvyšuje odolnost pacienta a usnadní spolupráce s doktorem, přičemž zachová nezměněné životní funkce. Řízené podávání kyslíku a oxidu dusného inhalačním způsobem, vyvolává uvolnění a snižuje emoční stres.